BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Projekt uchwały Rady Powiatu Łomzyńskiego

zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2010 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. nr.14 poz. 92 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2001 r. nr. 142, poz. 1592, z późn. zm.) uwzględniając plan finansowy PFRON na 2010 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1.W uchwale nr XXXIII/167/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2010 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wprowadza się następującą zmianę:
Podział środków PFRON na realizację zadań w 2010 r. w powiecie łomżyńskim określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
STEFAN POPIOŁEK
Data powstania: wtorek, 12 paź 2010 10:16
Data opublikowania: wtorek, 12 paź 2010 10:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2018 10:14
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1821 razy