BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 5

odbędzie się w dniu 31-go maja 2011 roku (wtorek) o godz. 9.00. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na parterze).
Proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2008-2015.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2011 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2011- 2012 zadania pn.. „Przyroda dla nas, my dla przyrody – budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Przyrody w Drozdowie” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji inwestycji.
5. Sprawy różne.
Data powstania: wtorek, 24 maj 2011 12:52
Data opublikowania: wtorek, 24 maj 2011 12:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 cze 2011 10:19
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1057 razy