BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 13

odbędzie się w dniu 24 czerwca 2011 r. (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).
Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 12-ego posiedzenia Zarządu.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży na czas wojny.
6. Porzyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
7. Podjęcie 2 uchwał w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Powiatu Białostockiego.
8. Podjęcie 3 uchwał w sprawie przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu łomżyńskiego.
9. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie objęcia mandatu radnego Powiatu Łomżyńskiego.
10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu łomżyńskiego do Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” i przyjęcia jego statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
12. Sprawy różne:
Data powstania: poniedziałek, 20 cze 2011 09:26
Data opublikowania: poniedziałek, 20 cze 2011 09:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 cze 2011 08:06
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1281 razy