BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Zaproszenie na XVIII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Serdecznie zapraszam na XVIII Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 06 marca 2012 roku (wtorek). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 104 (parter) Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.Początek sesji o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie powierzenia Miastu Łomża wykonywania zadania publicznego w zakresie pieczy zastępczej na terenie powiatu łomżyńskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania w zarząd drogi powiatowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2012 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2012 rok.
13. Sprawozdanie Starosty Łomżyńskiego z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza
Data powstania: czwartek, 1 mar 2012 10:23
Data opublikowania: czwartek, 1 mar 2012 10:43
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 mar 2012 09:10
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 951 razy