BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej nr 8

odbędzie się w dniu 22-go maja 2012 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na II piętrze, sala nr 308).

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:
1. Przyjęcie protokołu z 7-go posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego powiatu łomżyńskiego za rok 2011.
3. Sformułowanie opinii oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
4. Sprawy różne.
Data powstania: wtorek, 15 maj 2012 11:00
Data opublikowania: wtorek, 15 maj 2012 11:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 maj 2012 10:14
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 936 razy