BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokali położonych w obrębie Zbójna
I. Przedmiotem przetargu jest:
1. Stanowiący własność Skarbu Państwa lokal mieszkalny nr 2 o pow. użyt. 68,63 m2, wraz
z pomieszczeniem przynależnym o pow. 5,48 m2 i udziałem 3243/10000 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 718/6 o pow. 0,1391 ha oraz innych częściach wspólnych budynku, położony na poddaszu budynku nr 42 przy ulicy Łomżyńskiej w obrębie ewidencyjnym Zbójna, jednostka ewidencyjna Zbójna, województwo podlaskie, objęty księgą wieczystą nr LM1L/00001225/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łomży.
- Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, korytarza i łazienki, wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe.
2. Stanowiąca własność Skarbu Państwa lokal administracyjny nr 3 (możliwość adaptacji na lokal mieszkalny) o pow. użyt. 65,46 m2, wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 5,81 m2
i garażem o pow. 14,90 m2 i udziałem 3770/10000 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 718/6
o pow. 0,1391 ha oraz innych częściach wspólnych budynku, położony na poddaszu budynku nr 42 przy ulicy Łomżyńskiej w obrębie ewidencyjnym Zbójna, jednostka ewidencyjna Zbójna, województwo podlaskie, objęty księgą wieczystą nr LM1L/00001225/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łomży.
- Lokal składa się z wiatrołapu, czterech pomieszczeń biurowych, dwóch pomieszczeń archiwum i WC, wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe.
Lokale nie posiadają obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań.
Budynek administracyjno mieszkalny, w którym znajdują się lokale jest wybudowany metodą tradycyjną, parterowy z poddaszem użytkowym mieszkalnym, nie podpiwniczony, dach kryty blachą trapezową, stan techniczny budynku dostateczny. Wyposażony jest w instalacje elektryczną, odgromową, ogrzewanie piecowe, wodociągową i kanalizacji sanitarnej (odstojnik).
Miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania Gminy Zbójna z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił swoją moc, natomiast według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbójna zatwierdzonego Uchwałą Nr II/12/02 Rady Gminy Zbójna z dnia 10 grudnia 2002 r. działka nr 718/6 położona jest w kompleksie zabudowy mieszkaniowej.
II. Cena wywoławcza: 141 226,19 zł , wadium: 7 061,31 zł, minimalne postąpienie: 1 420,00 zł.
III. Przetarg odbędzie się w dniu 17 sierpnia 2012 r. o godzinie 11.00 w Starostwie Powiatowym w Łomży,
ul. Szosa Zambrowska 1/27, w pokoju 308 (II piętro).
IV. W przetargu mogą brać osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz wniosą wadium.
V.Wadium należy wnieść w gotówce na konto Starostwa Powiatowego w Łomży nr: 65 8762 0009 0003 2551 2000 0050 - HEXABANK Spółdzielczy do dnia 14 sierpnia 2012 r. Liczy się termin zaksięgowania wpłaty wadium na podanym koncie.
VI. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
a pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto po rozstrzygnięciu przetargu.
VII. Organizator przetargu zawiadomi pisemnie osobę ustaloną jako nabywca o terminie i miejscu zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
VIII. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
IX. Cena nabycia nieruchomości ustalona w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy.
X. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
XI. Unieważnienie przetargu nie daje prawa do naliczenia odsetek od wpłaconego wadium.
XII. Starosta Łomżyński zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
XIII. Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00 po uzgodnieniu
z organizatorem przetargu. Dodatkowe informacje o nieruchomości lub przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 oraz pod nr tel. (86)215-69-27.
XIV. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.

Data powstania: wtorek, 10 lip 2012 08:33
Data opublikowania: wtorek, 10 lip 2012 08:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 sie 2012 15:07
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 1322 razy