BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

UCHWAŁA NR 50/174/2012 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 31 października 2012 roku

w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych z wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się informację o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 września 2012 roku stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Lech Marek Szabłowski

Członkowie Zarządu:

1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak


Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 6 lis 2012 14:43
Data opublikowania: wtorek, 6 lis 2012 14:58
Opublikował(a): Barbara Gorzęba
Zaakceptował(a): Barbara Gorzęba
Artykuł był czytany: 1273 razy