BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Program rozwoju lokalnej kultury powiatu

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ KULTURY POWIATU.

I. Nazwa zadania
Coroczna organizacja Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo/Łomża

Adresaci
Mieszkańcy miasta i Powiatu Łomżyńskiego

Uzasadnienie
Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury. Tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką. Tworzenie warunków do rozwoju kultury, folkloru a także rękodzieła ludowego i artystycznego. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych. Popularyzacja największych wartości dorobku kulturalnego regionu w kraju i zagranicą.

Opis zadania
Ramy Festiwalu co roku zamykają kilka, zróżnicowanych tematycznie koncertów, odbywających się w Łomży (katedra, ROK) i Drozdowie (Muzeum Przyrody, kościół parafialny, koncerty plenerowe). Festiwal jest prawdziwym świętem muzyki i śpiewu. Przez osiem lipcowych dni znakomici artyści-aktorzy, śpiewacy, instrumentaliści, posiadający ogromny dorobek sceniczny i estradowy, doskonały warsztat oraz pozycję zawodową prezentować będą szeroki repertuar form muzycznych – muzyka poważna, opera, operetka, musical.

Planowany czas realizacji
corocznie
Rozpoczęcie
styczeń 2004
Zakończenie
październik 2015

Etapy realizacji
1. Opracowanie studium wykonalności i zasad działania Festiwalu
2. Przeprowadzenie konsultacji z partnerami-współorganizatorami i uczestnikami
3. Powołanie Biura Festiwalowego
4. Opracowanie planu działania
5. Realizacja programu Festiwalu i ocena osiągniętych celów i zamierzeń

Realizator
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży

Podmioty współpracujące
Nazwa Diecezja Łomżyńska, Starostwo Łomżyńskie, Gminy: Miastkowo, Łomża, Jedwabne, Śniadowo, Piątnica, Wizna
Zakres współpracy
Współpraca w organizacji i realizacji imprezy

Efekty
Integracja środowisk wiejskich, małomiasteczkowych, dzieci, mlodzieży i dorosłych.
Poszerzenie świadomości muzycznej wśród odbiorców na zaniedbanych terenach wiejskich
Uświadomienie potrzeby korzystania z dóbr wysokiej kultury wśród mieszkańców gmin i powiatu
Podniesienie atrakcyjności turystycznej gmin objętych koncertami festiwalowymi

Wskaźniki minitorowania i spodziewane rezultaty
Wskaźniki produktu
Wskaźniki niematerialne
Wskaźniki rezultatu
Poprawienie dostępności do dóbr kultury

Planowany całkowity koszt realizacji na 2004 rok: 55.200.– zł
Budżet zadania:
Źródło finansowania
Powiat Łomzyński – 10.000,– zł
Regionalny Ośrodek Kultury – 10.000,– zł
Inne – 35.200,– zł
Data powstania: czwartek, 19 lut 2004 12:50
Data opublikowania: czwartek, 19 lut 2004 14:28
Opublikował(a): Andrzej Żmuda
Zaakceptował(a): Andrzej Żmuda
Artykuł był czytany: 8469 razy