BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Trener/-rzy pracy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru stanowisko Trener/-rzy pracy w projekcie „NOWE OTWARCIE - Centrum Integracji Społecznej w Łomży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostały wybrane następujące osoby:
1. Marta Brzozowska, zam. Łomża,
2. Aneta Zielińska, zam. Łomża.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Osoby te spełniają wymagania formalne i merytoryczne określone w naborze tj.:
• posiadają doświadczenie zawodowe w pracy zawodowej i/lub wolontariackiej z osobami z tzw. „grup ryzyka”,
• posiadają wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki dotyczącą zachowań człowieka,
• posiadają wiedzę na temat rynku pracy - instytucji rynku pracy - ich struktura i usługi oraz programy aktywizujące osoby bezrobotne,
• nie były karane za przestępstwa popełnione umyślnie,
• posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osoby dokumentów stwierdzono, że w/w osoby posiadają wiedzę i predyspozycję do podjęcia pracy na danym stanowisku.

Decyzja Komisji powołanej Zarządzeniem nr 58/12 Starosty Łomżyńskiego z dnia 27.11.2012 r. jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Data powstania: piątek, 21 gru 2012 11:39
Data opublikowania: piątek, 21 gru 2012 11:44
Data przejścia do archiwum: niedziela, 30 gru 2012 18:08
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 983 razy