BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 19

odbędzie się w dniu 29-go maja 2013 roku (środa) o godz. 9.15 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na parterze).

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2013- 2018”.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Profilaktycznego na lata 2013-2016”.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na objęciu mieszkańców Powiatu Kolneńskiego opieką i usługami przez Powiat Łomżyński.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
6. Sprawy różne.
Data powstania: wtorek, 21 maj 2013 09:59
Data opublikowania: wtorek, 21 maj 2013 10:00
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 maj 2013 09:25
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 984 razy