BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

O MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY LUB NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA NIERUCHOMOŚCI NA CELE PUBLICZNE
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza, że posiada nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 44 o pow. 0,2200 ha, zabudowaną budynkiem byłego ośrodka zdrowia o pow. ogólnej 628,30 m2, która może być:
- sprzedana za obniżoną cenę na rzecz osób fizycznych i osób prawnych, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego,
- lub przekazana nieodpłatnie w formie darowizny na rzecz osób fizycznych i osób prawnych realizujących cele publiczne, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).
Nieruchomość jest ujawniona w księdze wieczystej nr LM1L/00050334/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łomży. W budynku istnieje możliwość wyodrębnienia lokali: mieszkalnego nr 1 o pow. użyt. 62,15 m2, mieszkalnego nr 2 o pow. użyt. 54,43 m2, mieszkalnego nr 3 o pow. użyt. 68,62 m2 oraz użytkowego o pow. użyt. 200,47 m2. Budynek wymaga kapitalnego remontu.
Zainteresowani w/w nieruchomością i spełniający podane w ogłoszeniu warunki mogą składać oferty wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem, w terminie do 31 grudnia 2013 r. W ofercie należy wskazać cel na jaki nieruchomość będzie wykorzystywana oraz udokumentować swoje uprawnienia do nabycia nieodpłatnego lub po obniżonej cenie. Wykorzystanie nieruchomości na inny cel niż określony w umowie będzie skutkowało odwołaniem darowizny lub zwrotem udzielonej bonifikaty.
Dodatkowe informacje o nieruchomości lub warunkach otrzymania darowizny i bonifikaty można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 oraz pod nr tel. (86) 215-69-27.
Data powstania: poniedziałek, 4 lis 2013 12:50
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lis 2013 12:54
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lis 2014 13:17
Opublikował(a): Paulina Gałązka
Zaakceptował(a): Paulina Gałązka
Artykuł był czytany: 2410 razy