BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

ZARZĄD POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 OGŁASZA wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas oznaczony
Przedmiotem użyczenia są następujące pomieszczenia:

1. nr 213, I piętro, pow. użytkowa – 11,00 m2,
nr 214, I piętro, pow. użytkowa – 17,45 m2,
pow. pomieszczeń wspólnych – 5,48 m2, ryczałt z tytułu korzystania z mediów – 330,00 zł (netto) miesięcznie, przeznaczenie na prowadzenie działalności biurowej,
2. nr 217, I piętro, pow. użytkowa – 17,30 m2, pow. pomieszczeń wspólnych – 5,40 m2, ryczałt z tytułu korzystania z mediów – 220,00 zł (netto) miesięcznie, przeznaczenie na prowadzenie działalności biurowej,
3. nr 319, II piętro, pow. użytkowa – 8,60 m2,
nr 320, II piętro, pow. użytkowa – 26,90 m2,
pow. pomieszczeń wspólnych – 11,08 m2, ryczałt z tytułu korzystania z mediów – 400,00 zł (netto) miesięcznie, przeznaczenie na prowadzenie działalności biurowej,

Oddanie w użyczenie nastąpi na czas oznaczony – lat 3, od dnia 01.01.2014 r.
Miesięczne opłaty (powiększone o należny podatek VAT) z tytułu korzystania z mediów w szczególności obejmują: energię elektryczną i cieplną, wywóz nieczystości, wodę, odprowadzanie ścieków, monitoring i ochronę według stawek dostawców w/w usług.

Opłaty te mogą wzrastać w przypadku ich podniesienia przez dostawców usług.
Opłaty płatne są co miesiąc z góry, przelewem, na podstawie faktury VAT, w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT, na konto Starostwa Powiatowego w Łomży.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 105 oraz pod nr tel. (86) 215-69-40.

Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, zamieszczony na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip i w prasie lokalnej.

Starosta Łomżyński
Lech Marek Szabłowski

Łomża, dnia 21 listopada 2013 r.
Data powstania: piątek, 22 lis 2013 09:03
Data opublikowania: piątek, 22 lis 2013 09:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 paź 2017 13:34
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1123 razy