BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 27

odbędzie się w dniu 24-go kwietnia 2014 roku (czwartek) o godz. 14.35 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na II piętrze).

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Schroniska Młodzieżowego w Wiźnie.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatowa bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego powiatu łomżyńskiego za rok 2013.
4. Sprawy różne.
Data powstania: piątek, 11 kwi 2014 11:00
Data opublikowania: piątek, 11 kwi 2014 11:01
Data przejścia do archiwum: środa, 30 kwi 2014 13:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 844 razy