BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

XII Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Sesja odbędzie w dniu 19 kwietnia 2004 r. w sali konferencyjnej Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży przy ul. Małachowskiego 4. Początek Sesji o godz. 10.00.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu między Sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.
2. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu łomżyńskiego w 2003 roku.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego za 2003 rok.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Henryk Kłosiński
Data powstania: wtorek, 13 kwi 2004 12:18
Data opublikowania: wtorek, 13 kwi 2004 12:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 kwi 2004 07:17
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1442 razy