BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 17/13 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 maja 2013 roku.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.45 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Zakończenie posiedzenia nastąpiło o godzinie 9.55.
Komisja obradowała w ośmioosobowym składzie na ogólną liczbę dziewięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować oraz podejmować prawomocne uchwały, wnioski, opinie i stanowiska. Na posiedzeniu stwierdzono nieobecność radnego Mirosława Szymanowskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Skład osobowy i funkcyjny Komisji:
1. Wiesława Masłowska – Przewodnicząca Komisji.
2. Mirosław Szymanowski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Agata Chomętowska – członek Komisji.
4. Izabela Cwalina – członek Komisji.
5. Rafał Kołakowski – członek Komisji.
6. Jarosław Kulesza – członek Komisji.
7. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
8. Adam Sowa – członek Komisji.
9. Lech Szabłowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:
Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska przypomniała, że porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
2. Sprawy różne.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad.

Ad.1 Przewodnicząca Komisji o zabranie głosu poprosiła zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Barbara Chojnowska – poinformowała, że zmiany w zakresie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński wynikają z tego, że PKS doszedł do wniosku, że należy wybudować jeszcze kilka przystanków – trzy na drodze nr 1942B Koziki – Kołaczki – Sierzputy Zagajne i o dwa na drodze nr 1944B – Sierzputy Marki – Stacja Śniadowo – Stare Duchny – Grabowo wynikło z utworzenia nowej linii PKS Łomża – Strzeszewo przez Koziki, Śniadowo. W związku z tym, w oparciu o podstawę prawną podaną w projekcie uchwały, samorząd powiatu ma obowiązek zaktualizowania uchwały Rady Powiatu podjętej w przedmiotowej sprawie.

Zebrani nie wnieśli pytań lub uwag odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.
Z kolei w zarządzonym głosowaniu, projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie powiatu łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, został zaopiniowany pozytywnie 8 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad.2 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych tematów.

Następnie Przewodnicząca Komisji – Wiesława Masłowska, mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 17-te posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego.Data powstania: wtorek, 2 wrz 2014 14:00
Data opublikowania: wtorek, 2 wrz 2014 14:00
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 715 razy