BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 3

odbędzie się w dniu 25-go lutego 2015 roku (środa) o godz. 9.45 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na parterze).


Proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie porozumienia na realizację zadań powiatowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łomży.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
4. Przyjęcie ramowego planu pracy Komisji na 2015 rok.
5. Sprawy różne:
Data powstania: piątek, 20 lut 2015 14:45
Data opublikowania: piątek, 20 lut 2015 14:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 lut 2015 09:00
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 592 razy