BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 5

Odbędzie się w dniu 29-go kwietnia 2015 roku (środa) o godz. 9.20 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na parterze nr 104).
Proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miasta Łomża.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 -2018.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługującym radnym Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
5. Sprawy różne.
Data powstania: środa, 22 kwi 2015 13:38
Data opublikowania: środa, 22 kwi 2015 13:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 kwi 2015 08:27
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 643 razy