BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 4

odbędzie się w dniu 29-go kwietnia 2015 roku (środa) o godz. 9.40 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala konferencyjna na parterze).
Proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące zagadnienia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia i realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Sprawy różne:

Data powstania: środa, 22 kwi 2015 13:53
Data opublikowania: środa, 22 kwi 2015 13:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 kwi 2015 08:27
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 612 razy