BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Starostwo Powiatowe w Łomży, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2013 r., poz. 1235) informuję,
że na wniosek Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy z dnia 8 maja 2015 r. wszczęto postępowanie o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków.

W związku z powyższym w siedzibie Starostwa Powiatowego Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 321 (we wszystkie dni robocze w godz. 8:00 – 15:00), można zapoznać się z przedmiotową dokumentacją, składać do tut. Organu uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.


z up. Starosty
Wacław Sierbiński
Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 26 maj 2015 14:35
Data opublikowania: wtorek, 26 maj 2015 14:39
Data edycji: wtorek, 26 maj 2015 14:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 13:26
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2479 razy
Ilość edycji: 4