BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

OGŁASZA wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony

ZARZĄD POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 OGŁASZA wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony
1. Przedmiotem najmu jest pomieszczenie zlokalizowane na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 nr 417 o powierzchni użytkowej – 27,60 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowej.

2. Oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony – lat 3, od dnia 01.07.2015 r. do dnia 30.06.2018 r.

3. Czynsz najmu ustala się w kwocie 1 300,00 zł brutto na miesiąc (stawka ryczałtowa zawiera w sobie należny podatek VAT). Wartość czynszu obejmuje koszty mediów, w szczególności: energię elektryczną i cieplną, wywóz nieczystości, wodę, odprowadzanie ścieków, monitoring i ochronę.

4. Wysokość czynszu może ulegać zmianie zwłaszcza w przypadku podniesienia cen przez dostawców usług.

5. Czynsz płatny co miesiąc z góry, przelewem, na podstawie faktury VAT, w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT, na konto Starostwa Powiatowego w Łomży.

6. Oferty można składać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 304 (Kancelaria) w terminie do 23 czerwca 2015 r. do godz. 14.00.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pod nr tel. (86) 215-69-69.

Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.

Starosta
Elżbieta Parzych


Łomża, dnia 2 czerwca 2015 r.
Data powstania: wtorek, 2 cze 2015 14:09
Data opublikowania: wtorek, 2 cze 2015 14:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 13:26
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1913 razy