BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wynikach naboru w Starostwie Powiatowym w Łomży

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko PODINSPEKTORA (3 etaty) w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na
w/w stanowiska zostały wybrane:
Pani Monika Karwowska zamieszkała Łomża
Pan Michał Gryglik zamieszkały Piatnica
Pani Wioleta Filipkowska zamieszkała Stawiski

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Monika Karwowska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończyła studia na Politechnice Warszawskiej na kierunku geodezja i kartografia o specjalności geodezja i systemy informacji przestrzennej uzyskując tytuł inżyniera oraz studia inżynierskie w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Warszawie na kierunku architektura i urbanistyka. Obecnie kończy studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej na kierun-ku geodezja i kartografia specjalności kataster i systemy informacji przestrzennej.Podczas przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powia-towego, KPA oraz ustawy ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne”. Wykształcenie oraz 3 – letnie doświadczenie zawodowe w urzędzie administracji samorządowej w pełni kwalifikują Panią Monikę Karwowską na powyższe stanowisko oraz rokują, że odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone Jej zadania i obowiązki służbowe.
Pan Michał Gryglik spełnił wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończył studia inżynierskie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olszynie na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej na kierunku geodezja i kartografia o specjalności geodezja i geoinformatyka. Podczas przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dobrą znajomością aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego i ustawy ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne”. Wykształcenie oraz ponad roczny staż pracy w urzędzie administracji samorządowej w pełni kwalifikują Pana Michała Gryglika na powyższe stanowisko oraz rokują, że odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone zadania i obowiązki służbowe.
Pani Wioleta Filipkowska spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na kierunku gospodarka przestrzenna o specjalności AutoCad w urbanistyce i planowaniu przestrzennym oraz studia inżynierskie na Uniwersytecie Warmińsko Mazurskim na kierunku gospodarka przestrzenna.
Podczas przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego, KPA oraz ustawy ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne”. Wykształcenie oraz ponad 3 – letnie doświadczenie zawodowe w urzędach administracji samorządowej w pełni kwalifikują Panią Wioletę Filipkowską na powyższe stanowisko.

Starosta
Elżbieta Parzych

Data powstania: wtorek, 23 cze 2015 13:50
Data opublikowania: wtorek, 23 cze 2015 13:52
Data edycji: wtorek, 23 cze 2015 13:54
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 13:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 10524 razy
Ilość edycji: 1