BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektora w zespole do spraw organizacyjnych i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży,

 

został wybrany Pan Mariusz Kozikowski, zamieszkały w Łomży.

 

Uzasadnienie:

Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Pan Mariusz Kozikowski wykazał się dobrą znajomością przepisów prawa z zakresu ustawy o pomocy społecznej, przepisów z zakresu PFRON, ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, jak też ustawy prawo zamówień publicznych. Wykazał się znajomością opracowywania aktów prawnych i decyzji administracyjnych, doświadczeniem w przeprowadzaniu zamówień publicznych oraz wiedzą z zakresu administrowania stroną internetową i systemem informatycznym. Posiadane wykształcenie wyższe na kierunkach administracja oraz informatyka, a także ponad 5 – letnie doświadczenie zawodowe w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w pełni kwalifikują Pana Mariusz Kozikowskiego na powyższe stanowisko.

 

Łomża, dnia 16.10.2015 r.

 

Edward Jarota

Dyrektor Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Łomży

Data powstania: piątek, 16 paź 2015 14:01
Data opublikowania: piątek, 16 paź 2015 14:04
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 15:04
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 906 razy