BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja o wynikach naboru w Starostwie Powiatowym w Łomży

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko PODINSPEKTORA w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (nazwa stanowiska pracy) Starostwa Powiatowego w Łomży ( nazwa jednostki organizacyjnej)

 Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Ewelina Jarząbek zamieszkała Łomża                                                       

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

            Pani Ewelina Jarząbek spełniła wszystkie wymagania określone  w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Ukończyła studia wyższe na  Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim               w Olszynie na kierunku: geodezja i kartografia o specjalności geodezja i szacowanie nieruchomości.

            Podczas przeprowadzonego testu oraz rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego, KPA oraz ustawy ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne”. Wykształcenie oraz 4 – letnie doświadczenie zawodowe w urzędzie administracji samorządowej na stanowiskach geodezyjnych w pełni kwalifikują Panią Ewelinę Jarząbek na powyższe stanowisko oraz rokują, że odpowiedzialnie i solidnie realizować będzie powierzone Jej zadania i obowiązki służbowe.

     Starosta

 Elżbieta Parzych

Łomża, 2015.10.29                                              

 

Data powstania: poniedziałek, 2 lis 2015 14:41
Data opublikowania: poniedziałek, 2 lis 2015 14:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 15:11
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 8055 razy