BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Program Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi

Program Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przyjęty przez Radę Powiatu Łomżyńskiego uchwałą Nr XIII/78/04
z dnia 23 czerwca 2004 roku.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 9 lip 2004 14:15
Data opublikowania: piątek, 9 lip 2004 14:19
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4653 razy