BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 27/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 października 2015 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1400 natomiast zakończenie o godzinie 1415.

 W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                      

- Starosta.

 1. Lech Marek Szabłowski

- Wicestarosta.

 1. Tomasz Chojnowski

- członek Zarządu

 1. Irena Przybylak
 2. Antoni Włodkowski                                    

- członek Zarządu.

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Starosta – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie umowy o partnerstwie pomiędzy Gminą Śniadowo i Powiatem Łomżyńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Śniadowo przez Powiat Łomżyński.

 3. Przyjęcie umowy o partnerstwie pomiędzy Gminą Łomża i Powiatem Łomżyńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Łomża przez Powiat Łomżyński.

 4. Sprawy różne:

   

  Następnie Starosta poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

  Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

   

  Ad.2. Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do projektu umowy o partnerstwie pomiędzy Gminą Śniadowo i Powiatem Łomżyńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Śniadowo przez Powiat Łomżyński?

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli umowy o partnerstwie pomiędzy Gminą Śniadowo i Powiatem Łomżyńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Śniadowo przez Powiat Łomżyński. (Umowa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.)

   

  Ad.3 Starosta zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do projektu umowy o partnerstwie pomiędzy Gminą Łomża i Powiatem Łomżyńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Łomża przez Powiat Łomżyński?

   

  Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

   

  W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli umowę o partnerstwie pomiędzy Gminą Łomża i Powiatem Łomżyńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Łomża przez Powiat Łomżyński. (Umowa stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.)

  Ponadto w sprawach różnych nie zgłoszono tematów, które wg zgromadzonych wymagałyby przedstawienia na forum Zarządu Powiatu.

   

   

  Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 27-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

   

 

 

Data powstania: środa, 4 lis 2015 14:09
Data opublikowania: środa, 4 lis 2015 14:12
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 562 razy