BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych dla odcinka 3

Starostwo Powiatowe w Łomży, działając na podstawie art. 41 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.) informuje, że w dniu 10 listopada 2015 r. Starosta Łomżyński wydał decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych podmiotowi: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

 dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich „Projektu robót geologicznych dla Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej na potrzeby wykonania koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej nr S61: Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn z wyłączeniem obwodnicy Stawisk długości ok. 86,188 km (S61), wraz z infrastrukturą techniczną budowami i urządzeniami budowlanymi, z podziałem na części: Część 3 – Zadanie 3 Węzeł „Łomża Południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód” (dawniej węzeł „Łomża”, bez węzła) od km 36+500 do km 43+700, dł ok., 7,2 km(S61); 9,5 km (DK 63, klasy GP) gmina Łomża, powiat łomżyński, gmina Zambrów, powiat zambrowski, województwo podlaskie”.

 

 

  Z przedmiotową decyzją pozostałe strony mogą zapoznać się  w Starostwie Powiatowym w Łomży, w Wydziale Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok nr 321, w terminie do dnia 12 grudnia 2015 r.

 

Starosta Łomżyński

Elżbieta Parzych

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 12 lis 2015 12:45
Data opublikowania: czwartek, 12 lis 2015 15:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 15:13
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2050 razy