BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w wsprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 127 ust. 6 i ust 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 r., poz. 469) zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 29 pażdziernika 2015 r. (uzupełnionego dnia 20 listopada 2015 r.) Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, likwidację i przebudowę urzadzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Z upoważnienia tego można skorzystać w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 321, w godz. 800– 1500, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Po upływie tego terminu dokumenty znajdujące się w posiadaniu organu będą podstawą do rozstrzygnięcia sprawy i wydania stosownej decyzji.

 
z up. Starosty
Wacław Sierbiński
Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 24 lis 2015 14:33
Data opublikowania: wtorek, 24 lis 2015 14:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 15:16
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2100 razy