BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 32

odbędzie się w dniu 18 grudnia 2015 r. (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).

 

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie protokołu z 31 - ego posiedzenia Zarządu.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022.

 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2015 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 5. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomości z zasobu Powiatu Łomżyńskiego.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w 2016 roku.

 7. Zaopiniowanie wniosku Naczelnika Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego o przyznanie nagrody dla Joanny Dardzińskiej-Mądry.

 8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na rok 2015.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2016 – 2024.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w projekcie budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2016 rok.

 12. Przyjęcie projektu uchwały rady powiatu w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.

 13. Przyjęcie projektu uchwały rady powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2015 – 2020.

 14. Przyjęcie projektu uchwały rady powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2015 rok.

 15. Zapoznanie z proponowanym porządkiem XIII sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
 16. Sprawy różne:

  - zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży dot. remontu drogi powiatowej.

Data powstania: środa, 16 gru 2015 09:30
Data opublikowania: środa, 16 gru 2015 09:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 gru 2015 09:10
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 709 razy