BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.2.2016

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Burmistrza Nowogrodu z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „przebudowie i rozbudowie dróg gminnych nr 105840 B i nr 129055 B na terenie wsi Jankowo – Młodzianowo, gm. Nowogród oraz przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo, odcinek 1364,63 m, gm. Nowogród, powiat łomżyński”. klasa drogi gminnej – lokalna D,klasa drogi powiatowej – lokalna L,

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 21 sty 2016 11:07
Data opublikowania: czwartek, 21 sty 2016 11:20
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 08:32
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2065 razy