BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wykorzystanie energii odnawialnej w krajach Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza do zapoznania się z raportami dotyczacymi wykorzystania energii odnawialnej w krajach Unii Europejskiej:

- Raport nr 1 „Doświadczenie Niemiec w rozwoju spółdzielni energetycznych",

- Raport nr 2 „Spółdzielnie energetyczne. Obywatele, społeczności i gospodarka lokalna w dobrym towarzystwie",

- Raport nr 3 „Od odległych sieci wyspiarskich do miejskich spółdzielni w dziedzinie energii słonecznej. Siła szkockiej spółdzielczości",

- Raport nr 4 „Liga Mistrzów OZE 2014. Europejskie gminy najlepiej wykorzystujące odnawialne źródła energii",

- Raport nr 5 „Wartość dodana dzięki energiom odnawialnym/opis udanych projektów komunalnych".

Mamy nadzieję, iż Raporty okażą się cennym i użytecznym źródłem informacji na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz będą pomocne w przygotowaniu i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, który duży nacisk kładzie na „zieloną energię".

Przekazywane Państwu Raporty są dokumentami roboczymi i pomocniczymi.
Wyłączną odpowiedzialność za formę i treści Raportów ponoszą ich autorzy. Nie jest to oficjalne stanowisko Instytucji Zarządzającej ani Unii Europejskiej.

Tłumaczenie tekstów źródłowych zostało sfinansowane ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Z poważaniem

Wacław Sierbiński

Naczelnik Wydzialu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa

Starostwa Powiatowego w Łomży

Data powstania: wtorek, 26 sty 2016 13:37
Data opublikowania: wtorek, 26 sty 2016 13:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 08:32
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2059 razy