BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu DPS

Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie przy ul. Klasztorna 1, poszukuje spadkobierców zmarłej 12-02-2016 r. mieszkanki Pani Henryki Wołczek, córki Franciszka i Władysławy, ur. 11-11-1936 r. Szpakowo.

 

Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu.

 

Depozyt stanowią środki pieniężne zgromadzone na koncie depozytowym DPS w wysokości 8272,09 zł. (osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa zł i 9/100 gr.).

 

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony jego prawnym spadkobiercom po przedłożeniu prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

 

Termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od daty wezwania do jego odbioru w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie od daty wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie DPS w Tykocinie (ogłoszenia wezwania w Biuletynie Informacji Publicznej) spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Dom Pomocy Społecznej

pw. Św. Franciszka z Asyżu

ul. Klasztorna 1

16-080 Tykocin

tel. (85) 718-72-37

 Tykocin, 23.02.2016 r.

 Dyrektor DPS w Tykocinie

Ks. dr Marcin Roszkowski

 

Data powstania: wtorek, 1 mar 2016 13:22
Data opublikowania: wtorek, 1 mar 2016 13:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 08:43
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1995 razy