BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.95.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013 poz. 1235, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ Starosta Łomżyński podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 10.03.2016r. wydano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 92/2016, znak ROŚB.6740.1.95.2016 obejmującą: budowę w zabudowie zagrodowej budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 174 DJP w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności 4034m3, zbiornika na ścieki z udojni o pojemności 10m3, zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 9,5m3 oraz budowę silosu na kiszonkę wraz ze zbiornikiem na soki kiszonkowe o pojemności 9,5m3 na działce o numerze geodezyjnym 40/2 położonej w miejscowości Jakać Borki, gm. Śniadowo.

Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 328
w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 10 mar 2016 14:37
Data opublikowania: wtorek, 15 mar 2016 14:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 08:44
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1925 razy