BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

INFORMACJA: Sporządzenie nowych uproszczonych planów urządzenia lasu

W roku 2016, z uwagi na utratę ważności niektórych uproszczonych planów urządzenia lasu, Starostwo Powiatowe w Łomży przystąpi do sporządzenia nowych planów dla wsi: Jankowo Młodzianowo, Mątwica, Morgowniki, Ptaki, Szablak, Chmielewo, Jankowo Skarbowo oraz miasta Nowogród.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Starostwo Powiatowe      w Łomży wystąpiło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych planów.

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 cyt. ustawy informuje się, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  w Białymstoku wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych dokumentów

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 5 kwi 2016 12:39
Data opublikowania: wtorek, 5 kwi 2016 12:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 08:46
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1837 razy