BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu DPS

Dom Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie przy ul. Klasztorna 1, poszukuje spadkobierców zmarłej 06-06-2016 r. mieszkanki Pani Heleny Pluszczewicz, c. Antoniego i Janiny, ur. 01-11-1929 r., Jabłoń Kościelna.

Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie działając na podstawie art.6 ustawy z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.) poszukuje spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu.

Depozyt stanowią środki pieniężne zgromadzone na koncie depozytowym DPS w wysokości 10463,35 zł. (dziesięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy zł i 35/100 gr.).

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony jego prawnym spadkobiercom po przedłożeniu prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Termin odbioru depozytu wynosi 3 lata od daty wezwania do jego odbioru w Biuletynie Informacji Publicznej DPS.

Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie od daty wywieszenia wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie DPS w Tykocinie (ogłoszenia wezwania w Biuletynie Informacji Publicznej DPS) spowoduje, iż depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Tykocin, 14.06.2016 r.

Dyrektor DPS w Tykocinie

Ks. dr Marcin Roszkowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 15 cze 2016 11:50
Data opublikowania: środa, 15 cze 2016 11:51
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 09:01
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 cze 2018 11:39
Opublikował(a): Mariusz Kozikowski
Zaakceptował(a): Mariusz Kozikowski
Artykuł był czytany: 764 razy
Ilość edycji: 1