BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.222.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013 poz. 1235, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 16 czerwca 2016 r. wydał decyzję nr 239/2016, znak ROŚB.6740.1.222.2016 o pozwoleniu na: rozbudowę obory wolnostanowiskowej o obsadzie 60 DJP z kanałami podrusztowymi o pojemności 590m3 (docelowa obsada inwentarza w gospodarstwie ok. 180 DJP), budowę zbiornika o pojemności 14,68m3 na ścieki z hali udojowej w zabudowie zagrodowej na terenie obejmującym część działki o numerze geodezyjnym 112 położonym we wsi Szablak, gm. Nowogród.

Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 328 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 16 cze 2016 13:54
Data opublikowania: czwartek, 16 cze 2016 13:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 09:02
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1708 razy