BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.247.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2016 r. poz. 353, tekst jednolity / Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dnia 4 lipca 2016r. wydał decyzję nr 265/2016, znak ROŚB.6740.1.247.2016 o pozwoleniu na: budowę w zabudowie zagrodowej budynku inwentarskiego – obory dla obsady inwentarza 60 DJP w systemie chowu bezściołowego z kanałami podrusztowymi na gnojowicę o pojemności 445,00m3 (w części przeznaczonej dla młodzieży na głęboką ściółkę) o docelowej obsadzie w gospodarstwie – 90 DJP oraz budowę zbiornika na ścieki o pojemności 8,40m3 na działkach o numerach geodezyjnych 49 i 50 położonych w miejscowości Nowe Bożejewo, gm. Wizna.

Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 316 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 6 lip 2016 14:25
Data opublikowania: środa, 6 lip 2016 14:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 09:05
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1690 razy