BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o zebraniu materialu dowodowego w sprawie znak: ROŚB.6740.2.7.2016

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Starosta Łomżyński zawiadamia, że został zebrany pełny materiał dowodowy do prowadzonego postępowania administracyjnego z wniosku Wójta Gminy Łomża z dnia 16 czerwca 2016 r., zmienionego pismem z dnia 1 lipca 2016 r. znak: WI.7013.57.68..2016.KL oraz uzupełnionego pismem z dnia 20 lipca 2016 r. znak: WI.7013.57.70.2016.KL w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105 755B ulica Armii Krajowej we wsi Stare Kupiski, gm. Łomża, droga gminna, klasa drogi D.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 28 lip 2016 10:29
Data opublikowania: czwartek, 28 lip 2016 10:31
Data edycji: czwartek, 28 lip 2016 10:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 09:10
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1622 razy
Ilość edycji: 1