BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego znak:ROŚB.6740.2.8.2016

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Wójta Gminy Miastkowo z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 105865B we wsi Leopoldowo, odcinek o długości 1184,11 m, klasa drogi D

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 28 lip 2016 10:35
Data opublikowania: czwartek, 28 lip 2016 10:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 09:11
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1612 razy