BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.6.2016

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Wójta Gminy Miastkowo, decyzję Nr 7/2016 z dnia 03.08.2016r., znak: ROŚB.6740.2.6.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1953B (działka nr ew. 91) z drogą gminną (działka nr ew. 95) w km 0+000 – 0+025,50, Klasa drogi – gminna dojazdowa D,

Strony postepowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Łomży w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w Łomży, pok. 328.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t,j,) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 3 sie 2016 15:09
Data opublikowania: środa, 3 sie 2016 15:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 09:16
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1655 razy