BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Stare Kupiski, gm. Łomża

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 t.j.) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Wójta Gminy Łomża, decyzję Nr 9/2016 z dnia 17.08.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.7.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105 755B ulica Armii Krajowej we wsi Stare Kupiski, gm. Łomża, klasa drogi D,

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 18 sie 2016 11:17
Data opublikowania: czwartek, 18 sie 2016 11:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 09:17
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1612 razy