BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2016 roku, nr GN-I.6821.8.2016

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn. zm.) Starosta Łomżyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że 26 sierpnia 2016 roku została wydana decyzja nr GN-I.6821.8.2016 ustalająca odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Wszerzecz, jednostce ewidencyjnej Śniadowo, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 17 o pow. 5,39 ha, w związku z udzieleniem Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew – Ostrołęka, zgodnie z decyzją Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 kwietnia 2016 roku, nr GN-I.6821.24.2015.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

 

STAROSTA

Elżbieta Parzych

Data powstania: środa, 31 sie 2016 15:21
Data opublikowania: środa, 31 sie 2016 15:23
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 wrz 2016 09:52
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 511 razy