BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 2016 roku, Nr GN-I.6821.9-11.2016

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 23) Starosta Łomżyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że 26 sierpnia 2016 roku zostały wydane następujące decyzje:

  1. nr GN-I.6821.9.2016 ustalająca odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Kaliszki, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 24 o pow. 3,9300 ha oraz położonej w obrębie ewidencyjnym Kuleszka, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 64 o pow. 4,88 ha, w związku z udzieleniem Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew – Ostrołęka, zgodnie z decyzją Starosty Łomżyńskiego z dnia 10 marca 2016 roku, nr GN-I.6821.26.2015,
  2. nr GN-I.6821.10.2016 ustalająca odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 161 o pow. 0,58 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kuleszka, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, w związku z udzieleniem Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew – Ostrołęka, zgodnie z decyzją Starosty Łomżyńskiego z dnia 10 marca 2016 roku, nr GN-I.6821.27.2015
  3. nr GN-I.6821.11.2016 ustalająca odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 120 o pow. 5,09 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kuleszka, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, w związku z udzieleniem Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie zezwolenia na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Narew – Ostrołęka, zgodnie z decyzją Starosty Łomżyńskiego z dnia 10 marca 2016 roku, nr GN-I.6821.28.2015.

Od wydanych decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją spraw, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

 

STAROSTA

Elżbieta Parzych

Data powstania: środa, 31 sie 2016 15:29
Data opublikowania: środa, 31 sie 2016 15:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 16 wrz 2016 09:52
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 547 razy