BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński informuje, iż na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z dnia 9 września 2016 r. została wydana decyzja znak: ROŚB.6341.36.2015 z dnia 15 września 2016 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, likwidację i przebudowę urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 19 wrz 2016 13:56
Data opublikowania: poniedziałek, 19 wrz 2016 14:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 09:22
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1517 razy