BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 55

odbędzie się w dniu 14 listopada 2016r. (poniedziałek) godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).

 

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przyjęcie protokołu z 54-go posiedzenia Zarządu.

  3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice dzieciom” Troski Specjalnej.

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogród na lata 2016- 2020 z perspektywą do roku 2024”.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2021.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2017.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2016 rok.

  8. Sprawy różne.

Data powstania: poniedziałek, 14 lis 2016 08:11
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lis 2016 08:12
Data przejścia do archiwum: środa, 16 lis 2016 12:07
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 543 razy