BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wydał decyzję znak: ROŚB.6341.38.2016 z dnia 22 listopada 2016 r. o pozwoleniu wodnoprawnym na rozbiórkę, wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z „budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem m. Stare Kupiski” w km od 45+709 do km 53+981,65.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 25 lis 2016 13:15
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2016 13:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 09:53
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1636 razy