BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul.Szosa Zambrowska 1/24,18-400 Łomża ogłasza

konkurs ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez pielęgniarki i położne na rzecz pacjentów Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku z możliwością przedłużenia na kolejny okres

Na podstawie art. 26. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz.1638) zarządzam co następuje:

 

Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży

 

 ogłasza konkurs ofert na

 

 udzielanie świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej przez pielęgniarki i położne na rzecz pacjentów

 

Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku z możliwością przedłużenia na kolejny okres

 

 Termin udzielania świadczeń zdrowotnych :

 

od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku z możliwością przedłużenia na kolejny okres

 

 Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert można zapoznać się od dnia 5 grudnia 2016 roku w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27 – sekretariat ( III p.) tel. (086) 215-69-49 lub na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip (z menu podmiotowego strony należy wybrać: Jednostki podległe - Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – zakładka: Aktualności).

 

 Oferty należy składać do dnia 12 grudnia 2016 roku do godziny 15:00 w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej – adres siedziby:

 

Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sekretariat – III p.).

 

Wszystkie oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

 

Otwarcie ofert i posiedzenie otwarte komisji konkursowej odbędzie się w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w dniu 13 grudnia 2016 roku o godzinie 10:00.

 

 Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz umieszczona na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip (z menu podmiotowego strony należy wybrać: Jednostki podległe - Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – zakładka: Aktualności) do dnia 20 grudnia 2016 roku.

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo negocjowania ceny oraz harmonogramu udzielania świadczeń zdrowotnych, odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert lub terminu ogłoszenia wyniku konkursu ofert, bez konieczności uzasadniania decyzji w tym zakresie.

Data powstania: poniedziałek, 5 gru 2016 13:33
Data opublikowania: poniedziałek, 5 gru 2016 13:43
Data przejścia do archiwum: środa, 14 gru 2016 10:00
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 579 razy