BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół z przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego ograniczonego

na sprzedaż nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w obrębie ewidencyjnym Serwatki, jednostce ewidencyjnej Nowogród, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 727/8, 728/4 i 729/4 o łącznej powierzchni 0,84 ha, objęta księgą wieczystą nr LM1L/00078849/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych.

I.      Termin i miejsce oraz rodzaj przeprowadzanego przetargu: pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył w dniu 08 grudnia 2016 roku o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 218.

II.      Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa położona w obrębie ewidencyjnym Serwatki, jednostce ewidencyjnej Nowogród, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 727/8, 728/4 i 729/4 o łącznej powierzchni
0,84 ha, objęta księgą wieczystą nr LM1L/00078849/0 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych.

III.      Obciążenia nieruchomości: Nieruchomość nie posiada obciążeń.

IV.      Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak zobowiązań.

V.      Wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez oferentów: brak wyjaśnień i oświadczeń.

VI.      Informacja o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: Żadnej osoby nie dopuszczono do uczestnictwa w przetargu. w terminie do dnia 02 grudnia 2016 roku do godz. 1500, żadna osoba nie złożyła pisemnego oświadczenia o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu i nie wpłaciła wadium.

VII.      Cena wywoławcza nieruchomości 10 500,00 zł.Nie wybrano żadnej oferty.

VIII.      Uzasadnienie rozstrzygnięć podjętych przez komisje przetargową: Komisja stwierdziła, że do dnia 02 grudnia 2016 roku do godz. 1500 nie wpłynęło żadne pisemnego oświadczenia o zgłoszeniu uczestnictwa w przetargu i nie wpłacono wadium. W związku z powyższym, nikt nie został zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu w dniu 08 grudnia 2016 roku.

IX.      Imię, nazwisko i adres albo nazwa lub firma oraz siedziba osoby wyłonionej w przetargu jako nabywca nieruchomości: Nie wyłoniono nabywcy.

X.      Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

 

                   Komisja:                                                                        

 Stanisław Kozikowski – przewodniczący 

 Monika Domurat – sekretarz 

 Kinga Katarzyna Kisiel – członek 

 

Data powstania: piątek, 23 gru 2016 12:34
Data opublikowania: piątek, 23 gru 2016 12:37
Data przejścia do archiwum: sobota, 31 gru 2016 07:31
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 1642 razy