BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Stanisława Ziółkowskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące: a) piętrzenie wody w oparciu o istniejące na rzece Struga Lepacka budowle piętrzące zlokalizowane: - jaz w km 1+508 – obręb Mątwica, gm. Nowogród, - zastawka w km 6+890 – obręb Stare Kupiski, gm. Łomża, - zastawka w km 14+987 – Sierzputy Młode, gm. Łomża, - przepust z piętrzeniem w km 15+989 – obręb Sierzputy Stare, gm. Łomża, b) retencjonowanie wody w korycie rzeki Struga Lepacka powyżej wymienionych budowli piętrzących.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 3 sty 2017 15:08
Data opublikowania: wtorek, 3 sty 2017 15:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 10:11
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1233 razy