BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała Nr 66/134/04 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2005 rok
Uchwała Nr 66/134/04
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2005 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) – Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się, że dochody budżetu osiągane będą w poszczególnych miesiącach 2005 roku w wielkościach oszacowanych w Załączniku 1.
§ 2. Na wydatki budżetowe objęte planami finansowymi mogą być zaangażowane środki pieniężne w granicach limitów kwartalnych określonych w Załączniku Nr 2.
§ 3. W kwotach mniejszych od ustalonych limitem należy zasilić rachunki bankowe właściwych jednostek, w przypadkach osiągnięcia dochodów mniejszych od wielkości oszacowanych bądź zmniejszenia czy zablokowania planowanych wydatków, natomiast w wypadkach uzasadnionych zasilić te rachunki w kwotach wyższych od ustalonych limitem w szczególności wówczas, gdy zwiększony zostanie plan wydatków bądź konieczne jest sfinansowanie wydatków na pokrycie odszkodowań czy zobowiązań wynikających ze zdarzeń losowych oraz prawomocnych orzeczeń sądowych lub administracyjnych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Przewodniczący Zarządu
1. Zbigniew Sokołowski ………………… Wojciech Kubrak…………
2. Grzegorz Fidura……………………….
3. Edmund Stepnowski…………………..
4. Witold Szerszeń……………………….


Pliki do pobrania:

  • Zał. 1 Data dodania: 16 gru 2004 11:06
  • Zał. 2 Data dodania: 16 gru 2004 11:07
Data powstania: czwartek, 16 gru 2004 10:31
Data opublikowania: czwartek, 16 gru 2004 12:41
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 4078 razy