BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 66/135/04 z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych na 2005 rok wydatków budżetowych
Uchwała Nr 66/135/04
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 15 grudnia 2004 roku

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych
do dokonywania przeniesień planowanych na 2005 rok wydatków budżetowych

Na podstawie § 8 pkt 2 uchwały Nr XVIII/104/04 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu powiatu na 2005 rok – Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się kierowników jednostek podporządkowanych organizacyjnie Radzie Powiatu Łomżyńskiego do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem jednak zwiększenia w tym trybie wydatków majątkowych oraz wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Przewodniczący Zarządu
1. Zbigniew Sokołowski…………….. Wojciech Kubrak………………
2. Grzegorz Fidura…………………..
3. Edmund Stepnowski……………...
4. Witold Szerszeń………………….Data powstania: czwartek, 16 gru 2004 11:21
Data opublikowania: czwartek, 16 gru 2004 12:41
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 4027 razy